\
< Vorige blog | Volgende blog >

Help, ik heb een klacht ...

Auteur: Octavia Siertsema

Dat de ene overheid de andere niet is, is nog tot daar aan toe. Maar dat een lokale overheid in strijd handelt met de landelijke wetgeving, is kwalijk. Recent de gemeente Eindhoven, die als eis bij een aanbesteding stelt: het leveren van een GVA, die op het moment van inschrijven hooguit 1 jaar oud mag zijn. En dat terwijl wettelijk bepaald is, dat de GVA een geldigheidsduur van 2 jaar heeft. Ook toen in de vragenronde diverse inschrijvers Eindhoven hierop wezen, volhardden ze in hun eis.

Onnodige kosten
Dat stoort mij om meerdere redenen. Het gaat om een grote aanbesteding waar veel grote en kleine partijen (op onderdelen) op inschrijven. Die worden allemaal onnodig op kosten gejaagd. Wat mij al veel langer stoort, is dat je als inschrijver eigenlijk nergens terecht kunt met dit soort klachten. Want de stap naar de rechter is te groot en te duur en verstoort de relatie. Het gaat dus niet om klachten over de inhoud van de aanbesteding, want die kun je al kwijt bij de commissie van Aanbestedingsexperts.

Zo ga je toch niet met elkaar om
Waar kunnen we terecht met klachten zoals:
  • Onfatsoenlijke of oneerlijke behandeling van de inschrijver.
  • De inkoper gunt keer op keer op keer op keer aan dezelfde partij.
  • De gemeente trekt vanwege te weinig budget een aanbesteding in, terwijl dit vooraf al bekend was.
  • De uitvoering wordt niet conform de eisen van de aanbesteding gedaan. Denk aan het gebruik van goedkopere materialen, die eigenlijk niet gebruikt - en dus niet gecalculeerd - mochten worden.
  • De planning is onwerkbaar, omdat geen rekening met de feestdagen wordt gehouden.
  • Wijzigingen in de aanbesteding worden veel te laat doorgegeven.
  • Uit de afwijzing blijkt dat de concurrent met een niet-realistisch (laag) bedrag heeft ingeschreven.
  • Je bent afgewezen, en na het gesprek met een toelichting op de afwijzing met de aanbestedende dienst zegt de inkoper dat hij 'toch blij is dat er gegund is aan de huidige leverancier'.

MKB Ombudsman
Ik pleit hierbij nogmaals voor het instellen van een MKB Ombudsman. Een meldpunt waar je als inschrijvende partij terecht kunt met klachten over aanbestedende diensten. Die MKB Ombudsman zou dan de klacht kunnen uitzoeken en als mediator met de partijen om de tafel gaan. Zijn bevindingen gaat hij delen, zodat er een soort jurisprudentie ontstaat. Zo kunnen misstanden adequaat en steeds sneller de wereld uit geholpen worden. Het levert ook naar twee kanten meer kennis en begrip op: inschrijvers leren meer over oorzaken en aanbesteders over gevolgen.

Eerlijkheid = kwaliteit
Inkopers en aanbestedende diensten hebben het recht eisen te stellen. Want ook in het Land der Aanbestedingen geldt: wie betaalt, bepaalt. Maar iedereen moet zich realiseren dat de kwaliteit van het eindresultaat altijd gebaat is bij eerlijke en rechtvaardige procedures. Want dan wint immers de beste inschrijver!

Praat en denk mee!
Wat vind jij: goed idee zo'n MKB Ombudsman? Zo ja, hoe zouden we daar werk van kunnen maken? Of weet je een betere oplossing?

Ik hoor het graag via