\
< Vorige blog | Volgende blog >

Frustratie nummer 1 is de inlichtingenronde!

Auteur: Octavia Siertsema

Best netwerk, hierbij dé nr. 1 frustratie bij het inschrijven op aanbestedingen.

Frustratie nummer 1 is de inlichtingenronde!

Eigenlijk kent de inlichtingenronde meerdere frustraties: Dat er geen of een slecht antwoord op de gestelde vragen wordt gegeven door de aanbestedende dienst, waardoor je nog niet weet wat de bedoeling is, wat de aanbestedende dienst wil. In dat soort gevallen blijkt vaak ook wel uit de documenten dat een aanbestedende dienst dat ook niet weet, maar wordt de aanbesteding wel in de markt gezet. Ik vraag me dan altijd af waarom?

Uiteraard stel je dan als inschrijver vragen, want je wilt weten wat de bedoeling is. En dan krijg je een 'nietszeggend' antwoord terug zoals 'invulling is aan de inschrijver'. En als je daar dan vervolgens vragen over stelt, omdat aanbestedende dienst straks appels & peren met elkaar gaat vergelijken, wordt dat ontkend.

Met veel antwoorden word je met een kluitje het riet ingestuurd. Als inschrijvers in de inlichtingenronde aangeven dat er iets niet klopt, of dat de beoordelingssystematiek niet goed in elkaar steekt, en dat met voorbeelden staven, wordt daar in de meeste gevallen (is mijn ervaring) niets mee gedaan. Terwijl je als inschrijver dan al weet dat daar na afloop 'gedoe' over komt.

Ik snap dat in sommige aanbestedingen er veel vragen worden gesteld, daar is soms de materie naar, of de onduidelijkheid. Dan komt er een NvI, maar staat bij 90% van de antwoorden dat er nog geen antwoord bekend is en dat dat dit volgt. Zonder aan te geven wanneer. Ja, leuk, en nu? Het lijkt soms wel of aanbestedende diensten te weinig besef hebben dat inschrijvers ook planning hebben, overleggen inplannen na verstrekken NvI etc. Geef concreet aan wanneer we die kunnen verwachten en hou je aan die planning.

Het is ook een gemiste kans dat veel aanbestedende diensten geen gebruik maken van het doorlopend vragen stellen en antwoorden geven. Veel platforms hebben de mogelijkheid dat je gedurende een bepaalde periode vragen kunt indienen, en deze worden doorlopend (bijvoorbeeld 1x per dag) beantwoord. Dat geeft voortgang, je kunt sneller een vervolgvraag stellen, je weet eerder waar je aan toe bent.

Maar in veel gevallen is het nog steeds een deadline voor het indienen van je vragen, dan wachten en na een tijdje komt de NvI. Gemiste kans. Naar mijn idee krijg je bij het doorlopend vragen stellen uiteindelijk betere inschrijvingen.

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met frustratie nr. 1 de inlichtingenronde bij aanbestedingen. Als je reageert op mijn posts of een conversatie start, kom je in aanmerking voor een prijs. Mijn boek 'Handboek inschrijven op aanbestedingen'. Onder de inzendingen verloot ik 3 boeken.

Volg mij of stuur mij een connectie verzoek via LinkedIn als je op de hoogte wilt blijven.